popup_image

10+ ψηφιακά έγγραφα που απαιτούνται για τις συναλλαγές με το Δημόσιο

Δημοσιεύτηκε στις 18/05/2020    

Το Παράρτημα ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως δράσεων πληροφόρησης του « Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», σας αποστέλλει έναν οδηγό αναζήτησης ψηφιακών  εγγράφων για διεκπεραίωση συναλλαγών του πολίτη με το Δημόσιο, μέσω του προσωπικού του υπολογιστή ή του κινητού του τηλεφώνου, χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία.
* Το Έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ και το Υπουργείο Εργασίας

 

Oδηγός αναζήτησης ψηφιακών εγγράφων για διεκπεραίωση συναλλαγών του πολίτη με το Δημόσιο

 

Ηλεκτρονικά έγγραφα

Στις συναλλαγές με φορείς του δημόσιου τομέα απαιτείται πολύ συχνά η κατάθεση ή η παρουσίασηεγγράφων-δικαιολογητικών τα οποία ο πολίτης προμηθεύεται με φυσική παρουσία του σε ποικίλουςάλλους φορείς. Ειδικότερα, για τους ωφελουμένους του Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης καιΣυμβουλευτικής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, έχουμε συνοψίσει τα κυριότερα έγγραφα που απαιτούνται για τιςσυναλλαγές με το Δημόσιο και παρατίθενται κατωτέρω:


1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος / αντίγραφο
κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1)


Το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το αντίγραφο δήλωσης είναι απαραίτηταέγγραφα για πολλά επιδόματα και παροχές του ΟΑΕΔ. Αναφέρονται ενδεικτικά: για την αίτησητακτικής επιδότησης, για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων, για το ειδικό βοήθημαμετά τη λήξη
της τακτικής επιδότησης κ.α. Μπορείτε να τα αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://login.gsis.gr/ Εδώ το ηλεκτρονικό σύστημα θα σας ζητήσει ναπληκτρολογήσετε τους κωδικούς taxisnet (δηλαδήτο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης). Επιλέγετε το σύνδεσμο «εφαρμογές» και στη συνέχεια
«δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων». Επιλέγετε «είσοδος» και εκτυπώνετε τοmεκκαθαριστικό που σας ενδιαφέρει στο πεδίο «εκτύπωση πράξης διοικητικού προσδιορισμούφόρου».Τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως επίσημα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει οΑΦΜ.


2. Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου
στην αρμόδια ΔΟΥ


Το συγκεκριμένο έγγραφο είναι απαραίτητο για όσους ανέργους είναι δικαιούχοι του ειδικούβοηθήματος του ΟΑΕΔ λόγω επίσχεσης εργασίας ή διακοπής εργασιών της επιχείρησης.
Μπορείτε να το αναζητήσετε στο σύνδεσμο: https://login.gsis.gr/ Εδώ το ηλεκτρονικό σύστημα θα σας ζητήσει να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς taxisnet (δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης). Επιλέγετε το σύνδεσμο «εφαρμογές» και στη συνέχεια «στοιχεία μισθώσεων ακίνητης περιουσίας». Επιλέγετε το έτος που σας ενδιαφέρει και πατάτε «επιλογή». Τέλος, επιλέγοντας το εικονίδιο «απόδειξη (pdf)» δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης του μισθωτηρίου.

3. Έντυπο καταγγελίας σύμβασης εργασίας (Ε6) ή βεβαίωση λήξης
σύμβασης ορισμένου χρόνου (Ε7)


Τα παραπάνω έντυπα είναι απαραίτητα για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας από τονΟΑΕΔ. Η αναζήτησή τους πραγματοποιείται πλέον αυτεπάγγελτααπό τους αρμόδιους φορείς αλλάυπάρχουν και περιπτώσεις που η παραπάνω διαδικασία δεν είναι εφικτή.Μπορείτε να τα αναζητήσετε στο σύνδεσμο: http://employees.yeka.gr/Επιλέγετε το πεδίο «πρόσβαση χρηστών με χρήση της υπηρεσίας της ΓΓΠΣ» καιπληκτρολογείτετους κωδικούς taxisnet που ζητούνται. Επιλέγετε το πεδίο «εξουσιοδότηση», στη συνέχεια«προσωποποιημένη πληροφόρηση» και αναζητάτε το έντυπο που σας ενδιαφέρει.


4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης


Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης είναι απαραίτητο για όσους ανέργους δικαιούνται τοεπίδομα μακροχρονίως ανέργων από τον ΟΑΕΔ και έχουν ανήλικα παιδιά. Παράλληλα, χρησιμεύειως δικαιολογητικό για θέσεις εργασίας ΙΔΟΧ, ΣΟΧ, ΑΣΕΠ κ.λπ., προκειμένου να μοριοδοτηθεί ουποψήφιος για τα κοινωνικά του κριτήρια, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τηνεκάστοτε προκήρυξη.
Μπορείτε να το αναζητήσετε στο σύνδεσμο: http://www.ermis.gov.gr
Επιλέγετε «σύνδεση» χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια επιλέγετε τοπεδίο «ηλεκτρονικές υπηρεσίες – κατηγορία 01». Από τις «δημοφιλέστερες υπηρεσίες» επιλέγετε«χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης» και μετά «εκτέλεση υπηρεσίας». Σε αυτό
το σημείο το ηλεκτρονικό σύστημα ζητά να δηλώσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)από το οποίο επιθυμείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε έναΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης, ώστε να παραλάβετε το πιστοποιητικό στην ηλεκτρονική σας
θυρίδα στο www.ermis.gov και να το εκτυπώσετε. Στη συνέχεια δηλώνετε τον δήμο/κοινότηταστον οποίο ανήκετε και συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την υπεύθυνη δήλωση που εμφανίζεται. Γιατην ολοκλήρωση της διαδικασίας στο πεδίο «απαιτούμενα δικαιολογητικά» πρέπει να επισυνάψετεφωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και να πατήσετε «υποβολή». Τέλος, επιλέγετε τον
τρόπο με τον οποίο θα παραλάβετε το πιστοποιητικό (από ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά) και προχωράτε σε«οριστική υποβολή αίτησης».


5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (ΕΦΚΑ) για μισθωτούς και μη μισθωτούς


Η βεβαίωση προϋπηρεσίας για ΑΣΕΠ χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό για θέσεις εργασίας μεή χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας τουυποψηφίου και τηναναζητούμε στο σύνδεσμο:https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/misthotoi/atomikos-logariasmos-asphalises Εισερχόμαστε στην υπηρεσία χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια απαιτείται η εισαγωγή του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ.


6. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου


Το ηλεκτρονικό παράβολο απαιτείται ως δικαιολογητικό που συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλωνστην αίτηση υποψηφιότητας για θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου μέσω της πλατφόρμας ΑΣΕΠ.Ο υποψήφιος το προμηθεύεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου(e-Παράβολο) στο σύνδεσμο: https://gsis.gr/e-paravolo μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΓενικήςΓραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων https://gsis.gr/Πρόσβαση στην εφαρμογή μπορούν να έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες τουtaxisnet.


7. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης - Αποδεικτικό απόλυσης


Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άντρες υποψηφίους χρησιμοποιείται ωςδικαιολογητικό, όταν αυτό απαιτείται, από συγκεκριμένες προκηρύξεις θέσεων.Το αναζητούμε στο σύνδεσμο: https://www.stratologia.gr/el/taxis_login_redirectΕισερχόμαστε στην υπηρεσία χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια απαιτείται
ο αριθμός στρατολογικού μητρώου.

8. Αποδεικτικό ενημερότητας (φορολογικής)


Ο πολίτης που ενδιαφέρεται να εκδώσει αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προςτο Δημόσιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε νόμιμη χρήση, το αναζητά στο σύνδεσμοhttps://www.gov.gr. Επιλέγουμε το σύνδεσμο «Περιουσία και Φορολογία -----Φορολογία Πολιτών----- Αποδεικτικό Ενημερότητας ----- Είσοδος στην υπηρεσία» και βρισκόμαστε στη σελίδα της ΑΑΔΕ
(https://aade.gr/polites/forologiki-enimerotita/ekdosi-apodeiktikoy-enimerotitas). Ηεισαγωγήστην πύλη πραγματοποιείται με τους κωδικούς taxisnet. Το αποδεικτικόεμφανίζεται και εκτυπώνεταισε πραγματικό χρόνο.


9. Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης


Για την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης ή εξουσιοδότησης έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να ολοκληρώσειτην ενέργεια δίχως τη φυσική του παρουσία σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, αλλά ηλεκτρονικάστο σύνδεσμο https://www.gov.gr/. Ανάλογα με την επιλογή έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης ήεξουσιοδότησης και στη συνέχεια επιλέγοντας «Είσοδος στην υπηρεσία», βρισκόμαστε στην
αντίστοιχη σελίδα (https://dilosi.services.gov.gr/create/q/templates). Εκεί υπάρχει ηδυνατότηταεπιλογής εγγράφων με ελεύθερο ή μη κείμενο. Για την έκδοση είναι απαραίτητοι οι προσωπικοίκωδικοί πρόσβασης στο gov.gr ή στο taxisnet, όπως και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου που θαλάβει το sms με τους κωδικούς επιβεβαίωσης. Για τον έλεγχο εγκυρότητας είναι απαραίτητος ο
κωδικός επαλήθευσης του εγγράφου ή το QRcode.


10.Βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας / Ασφαλιστικό βιογραφικό
Ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν την ασφαλιστική τουςικανότητα ή την ένταξή τους σε κατηγορίες μηδενικής συμμετοχής για τη λήψη φαρμακευτικήςαγωγής ή εξαίρεσής τους από το κόστος ανά συνταγήμέσω του συνδέσμουhttps://www.gov.gr/. Επιλέγουμε το σύνδεσμο «Εργασία και Ασφάλιση ----- Ασφάλιση ----- Ασφαλιστική ικανότητα
----- Είσοδος στην υπηρεσία» και βρισκόμαστε στην αντίστοιχη σελίδα (https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx). Κάνουμε εισαγωγή στην πύλη χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet ή τους κωδικούς Eidas και στη συνέχεια τον ΑΜΚΑ. Στην ίδια σελίδα (https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx) βρίσκεται και ο πολίτης που ακολουθώντας μέσω του συνδέσμουhttps://www.gov.gr/ τη διαδρομή «Εργασία και Ασφάλιση ----- Ασφάλιση ----- Ασφαλιστικό
Βιογραφικό ----- Είσοδος στην υπηρεσία» μπορεί να εντοπίσει και να εκτυπώσει το χρόνο ασφάλισηςπου έχει τεκμηριώσει. Και πάλι είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στην πύλη να χρησιμοποιήσειτους κωδικούς taxisnet ή τους κωδικούς Eidas και στη συνέχεια τον ΑΜΚΑ.


11. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης


Ο πολίτης που θέλει να εντοπίσει ηλεκτρονικά στοιχεία σχετικά με την ατομική του ασφάλιση από1/1/2002, όπως μέρες εργασίας, στοιχεία σχετικά με τους εργοδότες του, τις αποδοχές του ή τουκλάδους ασφάλισής του, τα οποία μπορούν να τον οδηγήσουν σε δικαίωμα χορήγησης παροχών,έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στο σύνδεσμο https://www.gov.gr/. Επιλέγουμε το σύνδεσμο«Εργασία και Ασφάλιση ----- Ασφάλιση ----- Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών -----
Είσοδος στην υπηρεσία» και βρισκόμαστε στην αντίστοιχη σελίδα https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml. Η σύνδεση στην πύλη μπορεί να γίνει είτε με τους κωδικούς taxisnet είτε με κωδικούςΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ.


12.Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση


Η βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος και χρησιμοποιείταιγια φορολογική χρήση βρίσκεται μέσω του συνδέσμου https://www.gov.gr/. Επιλέγουμε τοσύνδεσμο «Εργασία και Ασφάλιση----Ασφάλιση ----- Βεβαιώσεις εισφορών ΕΦΚΑ----- Είσοδοςστην υπηρεσία» καιβρισκόμαστε στησελίδα:https://www.idika.org.gr/EfkaServices/Account/GsisOAuth2Authenticate.aspxΓια την εισαγωγή στην πύλη χρησιμοποιούμε τους κωδικούς taxisnet και στη συνέχεια τον ΑΜΚΑ.Για τη βεβαίωση εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία που δεν είναι δυνατή η έκδοσή της από τον ΕΦΚΑ,ο πολίτης μπορεί να επιλέξει το ασφαλιστικό ταμείο που τον ενδιαφέρει στο βήμα «Ασφάλιση»οδηγώντας τον στο σύνδεσμο του αντίστοιχου ταμείου ασφάλισης.

 

Πηγές

https://www.gov.gr/
https://opeka.gr/
https://www.efka.gov.gr/el
http://www.idika.gr/
https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx
https://gsis.gr/

 

 

TAGS