8 εκ. από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την αύξηση της ρευστότητας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκε στις 13/12/2017    

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την τόνωση του επενδυτικού κλίματος στα νησιά μας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), ως ενδιάμεσος φορέας της δράσης αυτής, λαμβάνει τους πόρους των 8 εκατομμυρίων ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ώστε να προωθήσει τη διαδικασία για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η κα. Καλογήρου δήλωσε σχετικά: «Σε μια εποχή όπου η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την κάθε προσπάθεια ανάπτυξης και διεύρυνσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στα νησιά μας, ιδίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δημιουργούμε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μετατρέπουν τους ευρωπαϊκούς πόρους σε ρευστά διαθέσιμα.

Με τον τρόπο αυτό δίνουμε δυνατότητα υλοποίησης σε μικρού μεγέθους επιχειρηματικές προσπάθειες που δεν χρειάζονται σύνθετα αναπτυξιακά σχέδια, αλλά άμεση χρηματοδότηση».

TAGS