Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία στη Χίο : Νοθευμένη κι όχι απλή η αναλογική του '' Κλεισθένης Ι ''

Δημοσιεύτηκε στις 16/05/2018    

Το νέο εκλογικό σύστημα του νομοσχεδίου ''Κλεισθένης Ι''* για την τοπική διοίκηση, που προβάλλεται ως μέτρο εκδημοκρατισμού με κατανομή των εδρών με απλή αναλογική στον πρώτο γύρο, νοθεύεται από τον αποκλεισμό συμμετοχής δημοτικών συνδυασμών, που δε συγκεντρώνουν τον απαραίτητο αριθμό υποψηφίων όσων όλες οι έδρες των συμβουλίων, όπως και των μοναδικών υποψηφίων.

Το ίδιο θα συμβεί και με το κάθε μορφής πλαφόν εισόδου, που θα αποκλείει μικρότερα δημοτικά σχήματα και βρίσκεται στα παζάρια της κυβέρνησης και του κομματικού κατεστημένου των γαλαζοπράσινων (και όχι μόνο) δημάρχων.Δεν έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ισότιμη και ανόθευτη αναλογική της ψήφου όλων των πολιτών κι ούτε με γνήσια έκφραση των δημοτικών-κοινωνικών συσχετισμών.
Επίσης η εκλογή δημάρχων τη δεύτερη Κυριακή, μαζί με άλλες προτεινόμενες διατάξεις διατηρούν παρά τα όποια ποικίλματα,το συγκεντρωτικό δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης.

Ήδη με την παλαιότερη και την ισχύουσα νομοθεσία (Καποδίστριας,Καλλικράτης), που η ουσία της παραμένει και στον ''Κλεισθένης Ι''*,οι περιφέρειες κι οι δήμοι έχουν μεταταραπεί από αυτοδιοικητικοί θεσμοί σε μηχανισμούς τοπικού κράτους κι αυτό δεν είναι ανεξάρτητο με αντιδημοκρατικές, αδιαφανείς λειτουργίες και πρακτικές κι ούτε από το εκλογικό σύστημα κατανομής των εδρών των συμβουλίων.

Εν κατακλείδι με το πρόγραμμα ''Κλεισθένης Ι''* έχουμε τη συνέχεια της ένταξης της τοπικής διοίκησης στους μηχανισμούς του κράτους με σκοπό την πλήρη ενσωμάτωση της στους σχεδιασμούς της κυρίαρχης πολιτικής.Με βάση την παραπάνω λογική η νοθευμένη αναλογική στοχεύει να αποκλείσει αντικειμενικά ανεξάρτητες, ριζοσπαστικές κινήσεις και φωνές με αγωνιστικό περιεχόμενο, που είναι απέναντι σε δουλείες, μεγάλα ιδιωτικά και πελατειακα συμφέροντα, οικονομικά,τοπικά και κομματικά κατεστημένα.

Χίος,16-5-2018

--------------------------------------------------------------------------

*Δόθηκε προς διαβούλευση το νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι» το οποίο ως νόμος θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα «Καλλικράτης»,που αφορά την λειτουργία της τοπικής διοίκησης.Η θητεία των πέντε ετών που προέβλεπε ο «Καλλικράτης» καταργείται και η εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου,κάθε τέταρτο έτος.Σε περίπτωση που δεν έχει αναδειχθεί επιτυχών συνδυασμός,η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή.Κύρια αλλαγή είναι το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των δήμων και των περιφερειών της χώρας.Η ύπαρξη δεύτερου εκλογικού γύρου για το πρόσωπο του δημάρχου δίνει τη δυνατότητα σχετικής πλειοψηφίας μέσα στο δημοτικό συμβούλιο από ένα συνδυασμό,αλλά εκλογή δημάρχου από άλλο συνδυασμό.Επίσης,προβλέπεται,ότι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει οπωσδήποτε να προέρχεται από την παράταξη του εκλεγμένου Δημάρχου,ενώ Αντιδήμαρχος μπορεί να διορίζεται οποιοσδήποτε από οποιαδήποτε παράταξη.Αλλαγές προβλέπονται και για τις θέσεις των αντιπεριφερειαρχών.Τόσο οι θεματικοί ,όσο και οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες θα ορίζονται από τον Περιφερειάρχη.Δεν θα έχουμε δηλαδή αντιπεριφερειάρχη τον επικεφαλής του τοπικού ψηφοδελτίου,όπως γινόταν μέχρι σήμερα,αλλά όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διεκδικήσουν σταυρούς προτίμησης για να εκλεγούν.

Στις κοινότητες των δήμων με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων διατηρείται το ισχύον σύστημα,αλλά με εκλογή προέδρου όχι με βάση τις ψήφους του πλειοψηφήσαντος υποψηφίου του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού της κοινότητας αλλά με εκλογή από εσωτερική διαδικασία μεταξύ των εκλεγμένων συμβούλων.Στις κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων θα συγκροτείται κοινό ψηφοδέλτιο υποψηφίων και θα εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τις πιο πολλές ψήφους.Για την εκλογή των οργάνων των κοινοτήτων θα απαιτείται χωριστή κάλπη είτε άνω,είτε κάτω των 500 κατοίκων.Στη μία περίπτωση κατά συνδυασμό,στην δεύτερη με κοινό ψηφοδέλτιο.
Όργανα των κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των πεντακοσίων κατοίκων είναι το συμβούλιο της κοινότητας και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό από πεντακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (501-2.000) κατοίκους,από πέντε μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, έντεκα μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και δεκαπέντε μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους.Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς,κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.Στις εκλογές των συμβουλίων κοινότητας η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά,μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στις εκλογές για το συμβούλιο της κοινότητας.Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του συμβουλίου της κοινότητας, με τη σειρά των σταυρών προτίμησης.Ο πρόεδρος της κοινότητας άνω των πεντακοσίων κατοίκων εκλέγεται από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου,για το σύνολο της δημοτικής περιόδου,την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου, ημέρα που προβλέπεται ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου κοινότητας για αυτό το σκοπό.
Όργανο των κοινοτήτων με πληθυσμό έως και πεντακόσιους κατοίκους είναι ο πρόεδρος της κοινότητας και η εκλογή του προέδρου διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.Πρόεδρος τους κοινότητας εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των σταυρών.Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά εκλογής τους, λογίζονται ως αναπληρωματικοί.
Τέλος «περιορισμένες χωροταξικές αλλαγές το ερχόμενο φθινόπωρο σε 10 -το πολύ- δήμους σε όλη χώρα,κυρίως νησιωτικούς,όπου κρίνεται η ανάγκη να μην ισχύει ο κανόνας ένας δήμος ένα νησί» ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών.Ένας από αυτούς θα είναι «οπωσδήποτε ο δήμος Λέσβου και ανέφερε επίσης τα ονόματα «των δήμων Κέρκυρας,Κεφαλονιάς και ίσως Χίου» ως τους δήμους που θα συζητηθεί η προοπτική της διάσπασης τους.

 

TAGS

//-->