Απλότητα η νέα τάση στο Marketing

Δημοσιεύτηκε στις 13/11/2018    

του Διομήδη Χόνδρου

« Η απλότητα είναι η υπέρτατη σοφία». Leonardo Da Vinci.

Μια νέα τάση, όπως σημειώνουν αρκετοί μελετητές, έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνιση της στο σύγχρονο μάρκετινγκ.  H απλότητα (simplicity),στις μέρες μαςφαίνεταινα κυριαρχεί στη στρατηγική της επιχείρησης , τις οργανωτικές δομές, το μάρκετινγκ, τα προϊόντα, την παραγωγή και τις λειτουργίες της.

Οι επιχειρήσεις σήμερα λόγω κυρίως της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, έχουν εξαπλωθεί σε πολλές αγορές, η οργανωτική δομή και η λειτουργία τους έχουν γίνειπερισσότερο πολύπλοκες, με αποτέλεσμα την ανάγκη για απλοποίηση των διαδικασιών τους. Παράλληλα με την ανάπτυξη του διαδικτύου πολλές επιχειρήσεις, απλοποίησαν κατά πολύ τις διαδικασίες τους, εξαλείφοντας τους μεσάζοντες. Η οικονομική κρίση ήταν ένας ακόμη λόγος για την εμφάνιση της τάσης αυτής , καθώς το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε σήμερα δεν ενέχεται τίποτα περιττό.

Η νέα μόδα στο σύγχρονο μάρκετινγκ, προσπαθεί να δώσει στον πελάτη απλές λύσεις στις ανάγκες του. Αφαιρώντας όσο το δυνατόν περισσότερες απαιτήσεις από τον τελικό χρήστη του προϊόντος μας, και απομακρύνοντας οτιδήποτε εμποδίζει τον τελικό χρήστη να «απολαύσει» το προϊόν μας, αυξάνουμε την «αξία» του προϊόντος μας στην αγορά.

Η στρατηγική αυτή δεν εκτελείται για να δώσει λιγότερα στον καταναλωτή αλλά αντίθετα για να δώσει στον πελάτη προϊόντα και υπηρεσίες περισσότερο χρήσιμα. Σαν έννοια  σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την εμπειρία που απολαμβάνει ο καταναλωτής από την χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας μας. Ξεκινά από το marketingmixτης επιχείρησης έως την εξυπηρέτηση των πελατών, και στηρίζεται στην ιδέα ότι οτιδήποτε δεν προσφέρει «αξία» στον τελικό καταναλωτή θα πρέπει να εξαλείφεται. Τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που δεν προσφέρουν τίποτα εξαλείφονται, και αυτά που προσφέρουν βελτιστοποιούνται και ενισχύονται.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια, και η αφαίρεση οτιδήποτε περιττού από το προϊόν ή την υπηρεσία που προσφέρει η επιχείρηση , αυξάνει την τελική «αξία» που απολαμβάνει ο  καταναλωτής καθώς και την ικανοποίηση του από την χρήση του.

Η απλοποίηση, μπορεί  να γίνει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό όπλο για την σύγχρονη επιχείρηση. Έρευνες αποδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις με υψηλά επίπεδα απλότητας έχουν υψηλότερη απόδοση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Κατά τον Levie,oι επιχειρήσεις που θα επικρατήσουν στο μέλλον είναι αυτές που θα λύνουν όλο και πιο πολύπλοκα προβλήματα, και καθώς η απλότητα θα κυριαρχεί, όλο και περισσότερο ικανοποιημένοι καταναλωτές θα περιμένουν κάτι απλούστερο.

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η απλότητα στις διαδικασίες και τις επικοινωνίες της επιχείρησης μας, συμφέρει. Έχει θετικά οικονομικά αποτελέσματα για την επιχείρηση γιατί σε τελική ανάλυση η εμπειρία του αγοραστή είναι απλή, ξεκάθαρη, πιο ανθρώπινη, πιο χρήσιμη και λιγότερο χρονοβόρα.

 

TAGS