Αρχαιρεσίες δικηγορικοί συλλόγου Χίου

Δημοσιεύτηκε στις 01/11/2017    

Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου:

Ανθίππη Ζαννάρα του Μιλτιάδη

Ως υποψήφια μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, με αλφαβητική σειρά:

 Αλοιμόνου Γραμματική του Αντωνίου

 Γαλάτουλα Χριστίνα του Στυλιανού

 Μισόβουλος Κων/νος του Ιωάννη

 Μπλάτζιος Ελευθέριος του Αστερίου

 Παπαχατζίδης Νικόλαος του Χρήστου

 Πιπίδης Αύγουστος του Ιωάννη

 Ράγκος Γεώργιος του Νικολάου

 Σκαμάλου Μαρία του Δημητρίου

 Σπηλιόπουλος Χρήστος του Σπυρίδωνα

 Χούλη Αικατερίνη του Αντωνίου

Σημειώνεται ότι από τις 10(δέκα) υποψηφιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι δικηγόροι Χριστίνα Γαλάτουλα, Ξένος-Αύγ. Πιπίδης και Γεώργιος Ράγκος έχουν αντίστοιχα την ιδιότητα της Αντιπροέδρου του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία οι υποψήφιοι Μπλάτζιος Ελευθέριος και Χούλη Αικατερίνη είναι ήδη μέλη του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου και οι ανανεωτικές υποψηφιότητες είναι της Αλοιμόνου Γραμματικής , Μισόβουλου Κων/νου, Παπαχατζίδη Νικολάου Σκαμάλου Μαρίας και Σπηλιόπουλου Χρήστου, ενώ για την εκλογή Προέδρου του ΔΣ Χίου μοναδική υποψηφιότητα είναι αυτή της ήδη Προέδρου  Ανθίππης Ζαννάρα

TAGS