Αύξηση του προϋπολογισμού για τα Σχέδια Βελτίωσης ζητά η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δημοσιεύτηκε στις 19/12/2017    

Ακολουθεί η επιστολή της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πρόγραμμα των Νέων Γεωργών εντάχθηκαν από το Βόρειο Αιγαίο 630 άτομα κατά το έτος 2014 και 530 άτομα κατά το έτος 2017 και η πλειοψηφία αυτών επιθυμεί την ένταξή τους και στο υπομέτρο 4.1, διαπιστώνουμε ότι το διαθέσιμο ποσό των 16.560.907 ευρώ είναι περιορισμένο σε σχέση με το συνολικά αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα διεύρυνσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού των Σχεδίων Βελτίωσης, καθόσον η αύξηση της  δημόσιας κατανομής του εν λόγω υπομέτρου για το Βόρειο Αιγαίο, είναι προϋπόθεση για τη στήριξη των παραγωγών και όρος βιωσιμότητας των τοπικών οικονομιώ

 

TAGS