Δεν το βάζει κάτω η Παγχιακή Επιτροπή Αγώνα.

Δημοσιεύτηκε στις 13/11/2017    

Συμμετέχοντας στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε απαντήσεις για τη λειτουργία της ΒΙΑΛ, καταγγέλλοντας τη δημοτική αρχή πως έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει σε ενέργειες για την καταγγελία  της λανθασμένης και παράνομης χρήσης της ΒΙΑΛ, επισημαίνοντας ότι υπάρχει καθυστέρηση σχεδόν 2 χρόνια.

Παράλληλα, προτάθηκε να προχωρήσει ο δήμος σε εξώδικο καταγγελία για τη μη αποδοχή ανανέωσης της σύμβασης πέραν των 3 αρχικών ετών, που λήγουν στις 7 Ιανουαρίου 2019, καθώς και για την κακή χρήση των παραχωρημένων χώρων.   

                                                                          

TAGS