Διδάσκει τουριστική ανάπτυξη και γιορτάζει τα είκοσι χρόνια του, το Μεταπτυχιακό Τμήμα Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Δημοσιεύτηκε στις 30/10/2019    

Tα νέα δεδομένα που έχουμε και οι εξελίξεις  στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και στον Τουρισμό αποτελούν τα θέματα της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του  Μιχάλειου Κτιρίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου στις 18.00 όπως ανακοίνωσε σε σχετική Συνέντευξη Τύπου ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τουρισμού Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Καθηγητής του τμήματος τη Βιομηχανικής και Χωρικής Οικονομικής ανάπτυξης  με έμφαση στον Τουρισμό

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωγραφίας, Περιβάλλοντος, και Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 19 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «στρατηγική διοίκηση τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων φιλοξενίας»  το οποίο διδάσκει την Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, στις εξής ειδικεύσεις:

  • Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης

  • Διοίκηση Φιλοξενίας

Διδασκαλία

«Αντικείμενο και στόχοι του ΔΠΜΣ είναι η βασική εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε διάφορα ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και ειδικότερα με τη στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης και τη διοίκηση των μονάδων φιλοξενίας.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων του ΔΠΜΣ και η επιτυχής εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του είναι τρία  ακαδημαϊκά εξάμηνα», δηλώνει στο ΧΛ ο Ανδρέας Παπαθεοδώρου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης καθώς και με εξ αποστάσεως μέσα εκπαίδευσης ενώ ενδέχεται η πραγματοποίηση έρευνας πεδίου διάρκειας μίας εβδομάδας.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 20, θα εισαχθούν  40 μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες.

Πρωτοπορία

«Η λειτουργία του Μεταπτυχιακού προγράμματος Τουρισμού στη Χίο από το 1998 ακόμα αποδεικνύει περίτρανα την πρωτοπορία του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε αντικείμενα αιχμής για την Ελληνική Οικονομία. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα σπουδών προσφέρει ολοκληρωμένη εξειδικευμένη γνώση σε όλο το φάσμα και τις πτυχές των τουριστικών σπουδών καλύπτοντας τις ανάγκες του τουριστικού κλάδου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο ως προς το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό. Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις κατευθύνσεις: Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης (επιστημονικό προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εταιριών για μελέτες ανάπτυξης και εφαρμογής Τουριστικών Προγραμμάτων και δράσεων...και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)& Διοίκηση Φιλοξενίας», πρόσθεσε.

Οκτώ μήνες

Στο τμήμα φοιτούν περισσότεροι από 400 απόφοιτοι του προγράμματος και το ποσοστό απορρόφησης τους στην αγορά  εργασίας μετά την αποφοίτηση τους είναι πολύ καλό, μικρότερο των οκτώ μηνών. Το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα, λειτουργεί τα τελευταία χρόνια με έναν πολύ ενδιαφέροντα και καινοτόμο τρόπο που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να συμπληρώσουν και να επεκτείνουν τις σπουδές τους. Βεβαίως το πρόγραμμα προβλέπει και κάποιες ελάχιστες εβδομάδες με παρακολούθηση δια ζώσης και ολιγοήμερη παραμονή στη Χίο.

Ο Α. Παπαθεοδώρου χαρακτηρίζει πολύ σημαντική και αποδοτική τη δημιουργία και λειτουργία του  Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού που αποτελεί την μοναδική κοιτίδα Τουριστικών Σπουδών στην Ελλάδα, η οποία  προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διότι καλύπτει Προπτυχιακές Σπουδές, Μεταπτυχιακές Σπουδές, Διδακτορικές Σπουδές και επιπλέον έχει το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών που λειτουργεί στη Χίο τα τελευταία χρόνια και είναι όφελος και για την τοπική κοινωνία για επιτυχημένη Τουριστική Ανάπτυξη.

«Ταυτόχρονα όμως ωφελεί σημαντικά και τους φοιτητές αφού αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο Εργασίας και Απασχόλησης για ανθρώπους που θέλουν να δώσουν Ερευνητική Κατεύθυνση στο Βιογραφικό τους», υπογραμμίζει .

Δ. Μυωτέρης

TAGS