Διενέργεια ειδικής θεωρητικής εξέτασης για επαγγελματικό δίπλωμα

Δημοσιεύτηκε στις 14/01/2020    

Η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών  της Π.Ε. Χίου ενημερώνει ότι – σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ανωτέρω σχετική – στην  αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Υπηρεσίας (Μονομάχου 35 – 37) πρόκειται να διενεργηθεί ειδική θεωρητική εξέταση  για την απόκτηση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.) στις 29 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:00 π.μ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και οι δηλώσεις συμμετοχής  (όσων έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά) θα γίνονται δεκτά μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020.

TAGS