Δήμος και Επιμελητήριο οραματίζονται τη δημιουργία ανοιχτών εμπορικών κέντρων στη Χίο

Δημοσιεύτηκε στις 31/07/2018    

Με επίκεντρο την ύπαρξη και τη λειτουργία εμπορικού συγκροτήματος στη Χίο πραγματοποιήθηκε συζήτηση στο Επιμελητήριο στην οποία μετείχαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Παντ. Λεγάτος, ο δήμαρχος Μαν. Βουρνούς και η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βικ. Αμπαζή. Σε αυτό το πλαίσιο την απάντηση δίνει η δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»του ΕΠΑνΕΚ, η οποία στοχεύει όπς αναφέρθηκε στην ενίσχυση καιτόνωση της οικονομικήςδραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σεπεριοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.
Στόχος της υλοποίησης του project “OpenMall” είναι μέσω μιας ολοκληρωμένηςπροσέγγισης να υλοποιηθούν παρεμβάσειςπου είναι αναγκαίες για τη βελτίωση τουφυσικού και δομημένου περιβάλλοντος τηςεπιλεγμένης περιοχής , έτσι ώστε να την καταστήσουν πόλο έλξης τωνεπισκεπτών και να αναβαθμίσουν τηνποιότητα ζωής των κατοίκων και τωνεργαζομένων-αυτοαπασχολουμένων.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός τωνυποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει ναξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ καιαναλύεται ως:
μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμόςΔήμου έως 1.500.000 ευρώ
μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμόςΕπιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από τοΕυρωπαϊκό Ταμείο ΠεριφερειακήςΑνάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και από εθνικούς πόρους.

Όπως ανακοινώθηκε θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να λάβει μέρος η Χίος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένοντας το αν τελικά θα εγκριθεί. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ βασική προϋπόθεση  αποτελεί η συναίνεση του 70% των καταστηματαρχών.

 


TAGS

//-->