Δωρεάν επικαιροποίηση στοιχείων καταναλωτών ΔΕΥΑ ΧΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε στις 11/04/2019    

Η ΔΕΥΑΧ υπενθυμίζει στους δημότες την ανάγκη επικαιροποίησης στοιχείων καταναλωτή.

Με την πάροδο του χρόνου έχουν επέλθει αλλαγές στην ιδιοκτησία ή στα στοιχεία επικοινωνίας, για τις οποίες η ΔΕΥΑΧ δεν ενημερώθηκε πάντοτε όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα είναι πολλά στοιχεία ελλιπή ή λανθασμένα που προκαλούν προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης και αδυναμία έγκαιρης επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους (π.χ. ενημέρωση σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης που οφείλεται σε πιθανή διαρροή, λάθος δ/νση αποστολής, χρήση e-mail και sms στα πλαίσια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές).

Παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες των υδροδοτούμενων ακινήτων ή τους εκπροσώπους τους να προβούν στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους. Για το διάστημα έως 30/09/2019 δόθηκε παράταση για την χωρίς χρέωση αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή που είχε πραγματοποιηθεί έως τις 31/12/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται    στο 2271044354 εσωτερικό  230 και  232 και στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ.

 

 

TAGS