Εκλογές Χορωδίας Χίου

Δημοσιεύτηκε στις 15/01/2018    

          1.Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου

          2.Οικονομικός Απολογισμός

          3.Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

          4.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

          5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής

          6.Συζήτηση για την πορεία του Σωματείου-προτάσεις-προοπτικές για το 2018.

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα γίνει  την επόμενη  Δευτέρα  5 Φεβρουαρίου, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα.

Σύμφωνα με το Καταστατικό:

1)Δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιοτήτων έχουν τα τακτικά μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

2)Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Ελεγκτική επιτροπή δεν επιτρέπεται να είναι και μέλη της καλλιτεχνικής επιτροπής.

Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται γραπτά, σε τυποποιημένο έντυπο ,το αργότερο  μέχρι  την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, στην κ.

Μαριάνθη Βούτα (τηλ. 6944899860).

 

TAGS