Εμβολιασμός κατά της γρίπης

Δημοσιεύτηκε στις 25/02/2019    

του Ηλία Φύλλα Ειδικού Παθολόγου

Γιατί κάποιος να κάνει το εμβόλιο της γρίπης;

Η γρίπη είναι μια δυνητικά σοβαρή ασθένεια που μπορεί να οδηγήσει σε νοσηλεία και μερικές φορές ακόμη και στο θάνατο.  Κάθε εποχή η γρίπη είναι διαφορετική και η μόλυνση από αυτή μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά τους ανθρώπους. Ένα ετήσιο εμβόλιο γρίπης είναι ο καλύτερος τρόπος για την προστασία μας. Ο εμβολιασμός έχει αποδειχθεί ότι έχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κινδύνου ασθενειών της γρίπης, των νοσηλειών και ακόμη και του κινδύνου θανάτου.

 

Πώς λειτουργούν τα εμβόλια γρίπης;

Τα εμβόλια κατά της γρίπης προκαλούν ανάπτυξη αντισωμάτων στο σώμα περίπου δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό. Αυτά τα αντισώματα παρέχουν προστασία ενάντια της μόλυνσης από τους ιούς που βρίσκονται στο εμβόλιο.

Το εμβόλιο εποχικής γρίπης προστατεύει από τους ιούς της γρίπης που η έρευνα δείχνει ότι θα είναι πιο συνηθισμένα κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου. Παραδοσιακά εμβόλια γρίπης (που ονομάζονται "τρισθενή" εμβόλια) γίνονται για προστασία από τρεις ιούς της γρίπης (τον ιό γρίπης Α (Η1Ν1), τον ιό γρίπης Α (Η3Ν2) και τον ιό γρίπης Β). Υπάρχουν επίσης εμβόλια κατά της γρίπης που γίνονται για να μας προστατεύσουν από τέσσερις ιούς γρίπης (που ονομάζονται "τετραδύναμα" εμβόλια). Αυτά τα εμβόλια προστατεύουν από τους ίδιους ιούς με το τρισθενές εμβόλιο και έναν επιπλέον ιό Β. Η επιλογή του εμβολίου γίνεται από τον ιατρό ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου το άτομο.

 

Ποιος πρέπει να εμβολιαστεί;

Ο εμβολιασμός για την πρόληψη της γρίπης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για άτομα που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών από τη γρίπη.

Επίσης σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών θα πρέπει να εμβολιάζονται για τη γρίπη:

  • Ηλικία >60 ετών
  • -  Ενήλικες που παρουσιάζουν έναν η περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς  παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

o Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
o Καρδιακή νόσο
o Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη)
o Μεταμόσχευση οργάνων
o Δρεπανοκυτταρική αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες
o Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
o Χρόνια νεφροπάθεια
o Νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα
o Έγκυες, λεχωΐδες, θηλάζουσες
o Άτομα με δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) >40 kg/mo

  • Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά < 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα

με υποκείμενο νόσημα που τους κατατάσσει σε ομάδα υψηλού κινδύνου

o Κλειστοί πληθυσμοί (όπως τρόφιμοι και το προσωπικό ιδρυμάτων, κλπ).

o Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων – μεταναστών

o Κτηνίατροι καθώς και επαγγελματίες στον χώρο της ζωϊκής παραγωγής και ειδικά: πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πουλερικά.

 

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη λήψη του ιστορικού του ατόμου για τυχόν αλλεργίες στο εμβόλιο της γρίπης ή τα συστατικά του, ώστε σε αυτή την περίπτωση να αποφεύγεται. Επίσης σε εμπύρετο κατάσταση ή σε κάποια νευρολογικά σύνδρομα επίσης πρέπει να αποφεύγεται.

Πότε πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμος;

Το εμβόλιο θα πρέπει να γίνεται το πριν αρχίσει η γρίπη να εξαπλώνεται στην κοινότητά σας.  Χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό για να δημιουργηθούν αντισώματα που θα σας προστατεύουν από τη γρίπη. Ο εμβολιασμός συστήνεται να γίνει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Ωστόσο και αργότερα μπορεί να είναι επωφελής και θα πρέπει να συνεχίσει να προσφέρεται καθ 'όλη τη διάρκεια της εποχής της γρίπης, ακόμη και τον Ιανουάριο ή αργότερα.

Γιατί συνίσταται ο εμβολιασμος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο;

Ένα εμβόλιο γρίπης χρειάζεται κάθε εποχή για δύο λόγους. Πρώτον, η ανοσολογική απάντηση του οργανισμού από τον εμβολιασμό μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, επομένως χρειάζεται ένα ετήσιο εμβόλιο για βέλτιστη προστασία. Δεύτερον, επειδή οι ιοί γρίπης αλλάζουν διαρκώς, η συνταγογράφηση του εμβολίου γρίπης εξετάζεται κάθε χρόνο και ενημερώνεται όπως απαιτείται για να συμβαδίσει με τους μεταβαλλόμενους ιούς της γρίπης.

Αποτελεσματικότητα του εμβολίου

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της γρίπης μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος. Η προστασία που παρέχεται από ένα εμβόλιο γρίπης εξαρτάται από την ηλικία και την κατάσταση υγείας του ατόμου που λαμβάνει το εμβόλιο και την ομοιότητα ή "αντιστοίχιση" μεταξύ των ιών ή του ιού στο εμβόλιο με εκείνων που κυκλοφορούν.

Είναι δυνατή η νόσηση από εποχική γρίπη ακόμα κι αν κάποιος έχει εμβολιασθεί;

Ναί είναι πιθανόν, για τους εξής λόγους:

 

  • Μπορεί να έχετε εκτεθεί στον ιό  λίγο πριν εμβολιαστείτε ή κατά τη διάρκεια της περιόδου που χρειάζεται ο οργανισμός να αποκτήσει προστασία μετά τον εμβολιασμό. Αυτή η έκθεση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αρρωστήσετε με γρίπη πριν το εμβόλιο αρχίσει να σας προστατεύει.

 

  • Μπορεί να εκτεθείται σε ιό γρίπης που δεν περιλαμβάνεται στο εμβόλιο εποχικής γρίπης. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ιοί της γρίπης που κυκλοφορούν κάθε χρόνο. Ένα εμβόλιο γρίπης γίνεται για να προστατεύσει από τους τρεις ή τέσσερις της γρίπης που η έρευνα προτείνει ότι θα είναι πιο συνηθισμένο.

Ποια είναι τα οφέλη του εμβολιασμού κατά της γρίπης;

Ο εμβολιασμός κατά της γρίπης έχει αποδειχθεί σε αρκετές μελέτες για τη μείωση της σοβαρότητας της ασθένειας σε άτομα που εμβολιάζονται αλλά εξακολουθούν να αρρωσταίνουν.

Μπορεί κάποιος να νοσήσει απο το ίδιο το εμβόλιο της γρίπης;

Όχι, ένα εμβόλιο γρίπης δεν μπορεί να προκαλέσει ασθένεια της γρίπης.

 

Ποιες παρενέργειες μπορεί να εμφανιστούν μετά τη λήψη εμβολίου γρίπης;

Οι παρενέργειες που μπορεί να προκύψουν είναι ήπιες και βραχείας διάρκειας.

Αυτές είναι: πόνος, ερυθρότητα ή οίδημα στο σημείο που έγινε το εμβόλιο, πυρετός. Εάν εμφανιστούν αυτά τα προβλήματα, αρχίζουν αμέσως μετά τον εμβολιασμό. Οι περισσότεροι άνθρωποι που λαμβάνουν εμβόλιο γρίπης δεν παρουσιάζουν παρενέργειες, ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, ο εμβολιασμός κατά της γρίπης μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, όπως σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGS