popup_image

«Μέτρα τάξης κατά την θερινή περίοδο στο Κεντρικό Λιμένα Χίου».

Δημοσιεύτηκε στις 26/06/2020    

Κλειστή η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα Χίου από 19.00- 02.00

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου αποφάσισε τα παρακάτω:

1.Όπως για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 26/06/2020 έως και την Κυριακή 28/06/2020, η παραλιακή οδός τουΚεντρικού Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα το ρεύμα κυκλοφορίας από Τελωνείο Χίου προς Αεροδρόμιο, από την συμβολήτων οδών Κανάρη με Λ. Αιγαίου έως και την αρχή της Κόκκαλη, θα παραμείνει κλειστό, με σκοπό την ασφάλεια τουιδιαίτερα αυξημένου αριθμού πολιτών και τουριστών λόγω της θερινής περιόδου που κάνουν χρήση της παραλιακήςοδού. Οι ώρες που θα παραμείνει κλειστό το ανωτέρω ρεύμα κυκλοφορίας θα είναι περί την 19:00 και μέχρι ώρα 02:00.Από τις ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιρούνται τα Φ/Γ οχήματα τα οποία φορτοεκφορτώονται στα πλοία πουκαταπλέουν/αποπλέουν στο λιμένα Χίου. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω οχήματα κατά τη διάρκεια τηςδιέλευσης τους να κινούνται αυστηρά με χαμηλή ταχύτητα η οποία ορίζεται στα είκοσι (20)-τριάντα (30) χλμ/ώρακάνοντας παράλληλα χρήση των φώτων έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

2. Αναλυτικότερα κατά τις ώρες της μονοδρόμησης απαγορεύεται η είσοδος από την οδό Κουντουριώτη στη Λ. Αιγαίου και ηείσοδος των οχημάτων στην παραλιακή ζώνη από όλες τις καθέτους των οδών Ροδοκανάκη και Λιβανού. Θα υπάρχειειδική σήμανση ρύθμισης της κυκλοφορίας με πινακίδες Ρ-7 και υποχρεωτικής πορείας προς μια κατεύθυνση, οι οποίες θατοποθετούνται σε ευκρινή σημεία και σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους οδηγούς που έχουν ήδησταθμεύσει, πριν το κλείσιμο του ανωτέρω ρεύματος , εντός αυτού, ώστε να απομακρύνουν τα οχήματά τους εγκαίρωςέτσι ώστε να μη χρειαστεί να κινηθούν στο κλειστό από την κυκλοφορία ρεύμα, γεγονός που θα επιφέρει διοικητικέςκυρώσεις εις βάρος τους. Σε περίπτωση δε, απομάκρυνσης του οχήματος κατά τη διάρκεια που το ρεύμα κυκλοφορίας θαείναι κλειστό, αυτό θα γίνεται αποκλειστικά μόνο προς την κατεύθυνση από Ξενοδοχείο ΧΑΝΔΡΗΣ προς Τελωνείο.

3. Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων Πυροσβεστικής, Αστυνομίας,Λιμενικού κλπ κατά τις ώρες μονοδρόμησης της παραλίας.
4. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης των απαραίτητων μέτρων τάξης σε περιοχή ευθύνηςτου για υλοποίηση των ανωτέρω, ενώ σε περιπτώσεις που κριθεί από την Υπηρεσία μας για λόγους ασφάλειας τηςκυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων, τα ανωτέρω μέτρα τάξης θα τροποποιούνται ή και θα ακυρώνονται.

5. Επίσης από την Παρασκευή 26/06/2020 έως και την Παρασκευή 03/07/2020, απαγορεύεται η στάση από οδόΝεωρείων ως το τέλος της οδού Ελ. Μανίκα (Μπούρτζι) δύο (02) ώρες πριν την άφιξη των πλοίων, όλων των οχημάτωνπου δεν έχουν σκοπό να επιβιβάσουν και αποβιβάσουν επιβάτες ή αποσκευές που ταξιδεύουν με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία,προκειμένου ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιηθεί για την αποβίβαση επιβατών των πλοίων. Παρακαλούμε όπωςπεριορίζεται στο ελάχιστο η παραμονή και η στάση των οχημάτων εκείνων που δεν ταξιδεύουν αλλά μεταφέρουν επιβάτεςκαι αποσκευές .

6. Οι οδηγοί παρακαλούνται όπως κατά τις ώρες Κ/Π-Α/Π πλοίων να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις από και προς τολιμένα προκειμένου υποβοηθηθεί η αποσυμφόρηση του όγκου των κυκλοφορούντων οχημάτων επί της χερσαίας ζώνηςλιμένα και η γρηγορότερη εξυπηρέτηση αυτών που ταξιδεύουν ή έχουν σκοπό να παραδώσουν επιβάτες και αποσκευές.

7. Οι ιδιοκτήτες Εταιρειών ενοικίασης οχημάτων, ΤΑΞΙ, τουριστικών πρακτορείων, ΚΤΕΛ, παρακαλούνται για τη διάθεσηπροσφοράς προς την εξυπηρέτηση του συμπολίτη, ενώ στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης που τους αντιστοιχεί , ναεπιδεικνύουν εμπράκτως θετική διάθεση στη συνολική προσπάθεια που πραγματοποιείται από πλευράς Υπηρεσίας μας, γιατην εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας οχημάτων.

8. Η Αστυνομία/Τμήμα Τροχαίας παρακαλείται για την ενημέρωσή της και όπως συνδράμει με τη μονοδρόμηση της οδούΛάδης τις ώρες κατάπλου και απόπλου των πλοίων και την αποσυμφόρηση στο κέντρο (Πλατεία/Κήπος) της πόλης.Παρακαλούνται οι επιβάτες, οδηγοί αυτοκινήτων, διερχόμενοι πολίτες στο χώρο του λιμένα, όπως εμπιστευτούν καιτηρήσουν πιστά τις υποδείξεις των Λιμενικών Οργάνων.

9. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα (26/06/2020 ως 03/07/2019) και από ώρα 17:30 έκαστης ημέρας , απαγορεύεται ηχρήση για στάση - στάθμευση επί του χωμάτινου χώρου (παρκινγκ) πλησίον του Κεντρικού Λιμεναρχείου και όπισθενγεφυροπλάστιγγας προκειμένου αυτός χρησιμοποιηθεί για την ομαλή φόρτωση των οχημάτων που πρόκειται ναταξιδέψουν με εξαίρεση τους κατοίκους που γειτνιάζουν άμεσα με το χώρο αυτό.

10. Θεσπίζεται ωράριο για τις φορτοεκφορτώσεις των επιχειρήσεων (μαγαζιών) λιμένα Χίου που θα ισχύει καθημερινά, όλεςτις ημέρες της εβδομάδας για τους θερινούς μήνες. Αναλυτικότερα, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η φορτοεκφόρτωση στις ειδικές θέσειςπου έχουν προβλεφθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων σεοποιοδήποτε άλλο σημείο της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, κατά το χρονικό διάστημα από 10:30 έως 14:00 καθώς και μετά την19:00 έκαστης ημέρας και μέχρι την 05:00 της επομένης.

11. Όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα επιτρέπεται, κατόπιν ύπαρξης διαθέσιμου χώρου, στην πρόσοψη του κάθεκαταστήματος ενοικίασης αυτοκινήτων που δραστηριοποιείται επί της οδού Νεωρείων, η κάθετη στάθμευση οποιοδήποτεσύννομου οχήματος και όχι αποκλειστικά μόνο ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου. Η Υπηρεσία μας θα ελέγχει την ύπαρξη ή όχιδιαφημιστικών ταμπελών των εταιρειών που πιθανόν εναποθέτονται και θα διαπράττει τα νόμιμα. Για τους σκοπούς τηςδιαδικασίας ενοικίασης των αυτοκινήτων και ως χώρος στάθμευσης των συγκεκριμένων αυτοκινήτων , παραχωρούνταιδεκαπέντε(15) θέσεις, οι οποίες βρίσκονται πλησίον και έμπροσθεν ανοικτού χώρου του καταστήματος «ΜΠΟΥΡΤΖΙ», οιοποίες θα οριοθετηθούν τις προσεχείς ημέρες από το Δημόσιο Λιμενικό Ταμείο Χίου.

12. Τοπικά Μ.Μ.Ε. που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως συνδράμουν στην προβολή του θέματος και ενημέρωσητου κοινού με έμφαση στο να υπάρχει υπομονή και κατανόηση από την πλευρά του ταξιδιώτη . Η Υπηρεσία μας σε κάθεπερίπτωση εφαρμόζει τα νόμιμα και προβλεπόμενα, επισημαίνει δε την ανάγκη πνεύματος συνεργασίας και καλήςδιάθεσης αποφυγής προβλημάτων με τελικό αποδέκτη την εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, του Έλληνα Πολίτη, του επισκέπτη ,του τουρίστα.

13. Επισημαίνουμε ότι τυχόν διοικητικές κυρώσεις κατά των παραβατών, θα επιβληθούν με βάση το Άρθρο 296 του ΓενικούΚανονισμού Λιμένα Χίου..-

TAGS