Νυχτερινά δρομολόγιο περισυλλογής απορριμμάτων

Δημοσιεύτηκε στις 10/09/2019    

Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών της Χίου η Διεύθυνση

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ενημερώνει τους δημότες ότι από τη Δευτέρα 09/09/2019 συλλογή των

ανακυκλώσιμων υλικών από τους κάδους των τριών ρευμάτων ανακύκλωσης και η αποκομιδή των

απορριμμάτων, από το κέντρο της πόλης της Χίου, θα γίνεται πλέον με νυχτερινά δρομολόγια.


TAGS