Οι προσδοκίες μας πρέπει να συνάδουν με τις προτεραιότητές μας

Δημοσιεύτηκε στις 27/09/2019    

της Βίκυ Σγουρέλλη

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και ιδιαίτερα της Αγγλικής , είναι μια δύσκολη διαδικασία, ειδικά για τους μη τυπικούς εγκεφάλους. Για τον δυσλεξικό εγκέφαλο, η κατάκτηση μιας φωνολογικά αδιαφανούς γλώσσας, όπως είναι η Αγγλική ,πραγματικά, φαντάζει ακατόρθωτο. Είναι κατανοητό  ότι ως γονείς θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας, με συνέπεια να τα υπερφορτώνουμε όχι μόνο με  τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του σχολείου , αλλά και με τα εξωσχολικά μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί, από πολύ μικρή ηλικία, είναι , ίσως, ο πιο σκληρά εργαζόμενος Έλληνας.

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο, ο άνθρωπος  βελτιώνεται μέσω της αναστοχαστικότητας. Αυτή απαιτεί ελεύθερο χρόνο, ώστε το παιδί ,στην περίπτωσή μας, να μπορέσει να αναλύσει την καθημερινότητά του, να σκεφτεί τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερο, ώστε να το διορθώσει. Αυτόν το χρόνο ,το παιδί ,στις μέρες μας δεν τον έχει, με συνέπεια να χάνει την επαφή με τον εαυτό του και την ικανότητα να σκέφτεται εποικοδομητικά. Αντιθέτως, λόγω του όγκου των ευθυνών και των απαιτήσεων, το παιδί αισθάνεται ανίκανο να  αντιμετωπίσει την πραγματικότητα που έχουμε εμείς, οι γονείς, δημιουργήσει γι’αυτό. Αυτό έχει ως συνέπεια το παιδί να παρουσιάζει χαμηλή αυτοεκτίμηση,θυμό και αυτό έχει ως αντίκτυπο προβλήματα στην μαθησιακή του ικανότητα.

Αυτό που θέλω να πω, είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος για όλα. Εκεί που δίνουμε προτεραιότητα ,εκεί έχουμε και εξέλιξη.Σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε τα ταλέντα των παιδιών μας και να τα καλλιεργούμε, αλλά παράλληλα να βάζουμε και σωστές προτεραιότητες. Μικρά βήματα και σωστά. Συνέπεια και επιμονή.Όλα αυτά είναι απαραίτητες δεξιότητες για την δομή μιας σωστής εκπαίδευσης.

TAGS