ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ- Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής

Δημοσιεύτηκε στις 13/03/2018    

Στη Χίο σήμερα 08-03-2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου συνεδρίασε η  Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης.

Αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. αποφασίζει για τις εξής ποινές:

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

1) Φ.Α. Α.Π.Ο. ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ – Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

(Α΄ κατηγορία: 03-03-2018) :

 

- ΣΟΒΑΤΖΗΣ Α. – Α.Π.Ο. ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ (α.φ. 13 , α.δ. ΕΠΟ: 1119720):

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω εξύβρισης αξιωματούχου αγώνα (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1δ και παρ. 2δ).

Τέσσερις (4) αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 40 €

 

- ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΣ. – Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ (α.φ. 3 , α.δ. ΕΠΟ: 1235651):

Αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αiii και παρ. 2δ).

Μία (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10 €

 

2) Φ.Α. Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ – Α.Π.Ε. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

(Α΄ κατηγορία: 04-03-2018) :

 

- ΣΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. – Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ (α.δ. ΕΠΟ: 1275588):

Εξύβριση αξιωματούχου αγώνα (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και 11)

Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο 50 ευρώ

3) Φ.Α. Π.Α.Σ. ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΝΙ – Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ

(Β’  κατηγορία: 04-03-2018) :

 

- ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ Γ. – Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ (α.φ. 4 , α.δ. ΕΠΟ: 1002081):

Αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα – εξύβριση του διαιτητή (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρα 10 παρ. 1αiii, 10 παρ. 2δ και 10 παρ. 3).

Πέντε (5) αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 50 €.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στο σωματείο. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, θα αφαιρείται ένας (1) βαθμός από κάθε επόμενο αγώνα που δίνει το σωματείο και για όσο χρονικό διάστημα δεν εξοφλείται η σχετική οφειλή. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

ΧΙΟΣ 08-03-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα μέλη

ΠΑΧΟΣ                                                                                     ΚΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                                        ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

Στη Χίο σήμερα 08-03-2018, ημέρα της εβδομάδας Πέμπη στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου συνεδρίασε η  Πειθαρχική Επιτροπή της Ένωσης.

Αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. αποφασίζει για τις εξής ποινές:

 

 

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

1)    Φ.Α. Α.Π.Ο. ΚΑΝΑΡΗΣ ΝΕΝΗΤΩΝ – Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ

(Α΄ κατηγορία: 03-03-2018) :

 

-        ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Λ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΛΚΕΙΟΥ: Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για 75 ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενη από απώθηση του διαιτητή. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και άρθρο 11).

2)    Φ.Α. Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ – Α.Π.Ε. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

(Α΄ κατηγορία: 04-03-2018) :

 

-        ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Α.Π.Ε. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Επίπληξη για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τον διαιτητή. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 5 παρ. 1β).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στο σωματείο. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, θα αφαιρείται ένας (1) βαθμός από κάθε επόμενο αγώνα που δίνει το σωματείο και για όσο χρονικό διάστημα δεν εξοφλείται η σχετική οφειλή. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

ΧΙΟΣ 08-03-2018

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος                                                                                           Τα μέλη

ΠΑΧΟΣ                                                                                     ΚΛΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                                                        ΜΠΛΑΤΖΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ


TAGS

Tags: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ