Τμηματικό κλείσιμο αύριο στην Λιβανού

Δημοσιεύτηκε στις 14/11/2017    

Συγκεκριμένα για την οδό Βενιζέλου:

Από τις 07:30 π.μ. έως τις 09:30 π.μ. θα κλείσει το τμήμα από Κουντουριώτη έως Σουρή.

Από τις 09:30π.μ. έως τις 11:30π.μ. θα κλείσει το τμήμα από Σουρή έως Μιχάλων.

Από τις 11:30π.μ. έως τις 13:30μ.μ. θα κλείσει το τμήμα από Μιχάλων έως Λεοντίου Χριστοφορίδη.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό της Υπηρεσίας.

Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχομένων οχημάτων.

TAGS