Το Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Χίου ενημερώνει

Δημοσιεύτηκε στις 27/11/2017    

Υπενθυμίζεται ότι,  η έκδοση πιστοποιητικών γίνεται και από τα  ΚΕΠ

TAGS