Βορειοχωρούσικες Συνεργείες-Καλοκαίρι 2018

Δημοσιεύτηκε στις 21/05/2018    

Με πρωτοβουλιά της εντεταλμένης δημοτικής συμβούλου Αμανής, κας. Βιβής Ποταμούσης, το ΔΙΚΤΥΟ Α.Μ.Α.Δ.Ε.Σ και ο Μορφωτικός και ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος «ΟΙ ΑΜΑΔΕΣ» διοργάνωσαν και υποδέχτηκαν την πρώτη συνάντηση των εθελοντικών και πολιτιστικών σωματείων της (Βόρειας) Χίου στις Αμάδες Χίου την Κυριακή 30 Απριλίου 2018. Εκπρόσωποι 9 εθελοντικών ομάδων & συλλόγων (Σύλλογος Βολισσού «ΟΜΗΡΟΣ», Φιλοπρόοδος Όμιλος Καρδαμύλων, Δίκτυο Α.Μ.Α.Δ.Ε.Σ, Μορφωτικός & Εκπολιστικός Σύλλογος «ΟΙ ΑΜΑΔΕΣ», Σύλλογος Παρπαριάς, ΟΜΙΚΡΟΝ, Εθελοντική Ομάδα ΑΓΙΑΣΜΑΤΑ, Σύλλογος Ν. Ποταμιάς, Σύλλογος Κεράμου) συναντήθηκαν κάτω από τα πλατάνια στην πλατεία των Αμάδων και συζήτησαν:

α) θέματα πυρασφάλειας και δασοπροστασίας για το καλοκαίρι του 2018, και
β) την ανάγκη για συντονισμό των πολιτιστικών δρώμενων της Βόρειας Χίου.
Ως απώτεροι στόχοι τέθηκαν η διατηρήση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Βόρειας Χίου. 
Η συζήτηση ξεκίνησε με την κοινή παραδοχή ότι πολιτισμός είναι πρωτίστως η διατήρηση, προστασία, και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος μας. Ο Μορφ. & Εκπολ. Σύλλογος «ΟΙ ΑΜΑΔΕΣ, οικοδεσπότης αυτής της συνάντησης, απένειμε βραβεία στην ΟΜΙΚΡΟΝ και Εθ. Ομάδα ΑΓΙΑΣΜΑΤΩΝ για τις γνήσιες εθελοντικές δράσεις τους στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Βόρειας Χίου και ολόκληρου του νησιού. Μετά από την κοινή παραδοχή ότι το ξαναζωντάνεμα των χωριών της Βόρειας Χίου βρίσκεται στα χέρια των κατοίκων της, οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν και αποφάσισαν ομόφωνα:
- Να ενδυναμωθούν οι δεσμοί και οι συνέργειες μεταξύ των χωριών της ΒΑ Χίου και να δημιουργηθεί μια εθελοντική ομάδα στα πρότυπα της Εθ. Ομάδας Αγιασμάτων (με εθελοντές από Πιτυός, Καρδάμυλα, Ναγό, Γίοσωνα, Αμάδες, Βίκι, Καμπιά, Σπαρτούντα), η οποία θα δραστηριοποιηθεί στο ΒΑ κομμάτι του νησιού. 
- Να ενδυναμωθούν οι συνέργειες μεταξύ των πολιτιστικών σωματείων της Βόρειας Χίου και να δημιουργηθεί ένα κοινό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τις πολιτιστικές δράσεις όλων των σωματείων της Βόρειας Χίου. Το πρόγραμμα αυτό θα διαφημιστεί με διάφορα μέσα, έτσι ώστε οι Βορειοχωρούσοι καθώς και οι περιηγητές στην Βόρεια Χίο, κι όχι μόνο, να ενημερωθούν για τις δράσεις πολιτισμού και παιδείας που θα πραγματοποιηθούν το Καλοκαίρι του 2018. 
- Να ενδυναμωθεί η ταυτότητα της Βόρειας Χίου ως εναλλακτικός τουριστικός προορισμός, μέσω συνεργειών που θα χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια. Έτσι ο συντονισμός του συνόλου των δραστηριοτήτων πολιτισμού και παιδείας που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι του 2018, να συνεισφέρει πολλαπλασιαστικά ωφέλη και προστιθέμενη αξία στους νέους επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, πολιστικά σωματεία και ντόπιους της Βόρειας Χίου.
Στη συζήτηση παρευρέθεισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κος. Γεώργιος Τσάκος, κος. Γεώργιος Λιγνός, ο πάρεδρος Αμάδων κος. Πρόδρομος Μανωλάκης του Χ., μόνιμοι κάτοικοι του χωριού Αμάδες, καλλιτέχνες της Χίου, «ενναλλακτικοί» επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι της Χίου, και ο Γυμνασιάρχης του Λιβανείου Γυμνασίου Καρδαμύλων κος. Ιωάννης Λιγνός. 
Τις επόμενες εβδομάδες, μια ομάδα συντονισμού με εκπροσώπηση από κάθε σωματείο θα δουλέψει υπό την επιβλεψη της κας. Ποταμούσης για να γίνουν, στη βάση των αποφάσεων της πρώτης αυτής προσπάθειας, οι Βορειοχωρούσικες Συνέργειες πράξη!

TAGS