Υπογραφή σύμβασης για τον καθαρισμό των ρεμάτων Μεστών, Ολύμπων, Λιθίου, Αγ. Ειρήνης και Ελάτας στο νησί της Χίου

Δημοσιεύτηκε στις 03/04/2018    

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων Μεστών, Ολύμπων, Λιθίου, Αγ. Ειρήνης, Ελάτας», συνολικού Προϋπολογισμού 70.000 ευρώ.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 7 μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου.

TAGS