Πρόσκληση συμμετοχής στο υπό σύσταση Χιακό Δίκτυο Αγροδιατροφής

Δημοσιεύτηκε στις 14/09/2020    

Το Επιμελητήριο Χίου αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εκκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία Χιακού Δικτύου Αγροδιατροφής.

Το μέλη του Δικτύου θα αποτελούν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής και βασική αποστολή του θα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • Η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής 
  • Η αξιοποίηση της τοπικής διατροφικής παράδοσης
  • Η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομικής κουλτούρας
  • Η αξιοποίηση συνεργιών με άλλους τοπικούς φορείς
  • Η εκπόνηση προωθητικού υλικού για την τοπική γαστρονομία (ιστοσελίδα , ψηφιακό υλικό κλπ)
  • Η συμμετοχή σε Εκθέσεις εγχώριες και Διεθνείς
  • Η διοργάνωση εξειδικευμένων events (πχ Φεστιβάλ γαστρονομίας)
  • Η αξιοποίηση opinion leaders στο χώρο της γαστρονομίας
  • Η δημιουργία Τοπικού Προτύπου Ποιότητας για τα τοπικά προϊόντα

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση για τη σύσταση του  Χιακού Δικτύου Αγροδιατροφής παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά συνημμένη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, στο email: a.athinaiou@chioschamber.gr.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να βρουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο παρακάτω link:

https://www.chioschamber.gr/xios/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=29075

TAGS