Έρευνα αγοράς στην εποχή του COVID-19

Δημοσιεύτηκε στις 26/09/2020    

Η συμβολή της έρευνας αγοράς στην μελέτη και διαχείριση των επιπτώσεων του Covid 19 είναι πολύτιμη. Μέσα από τα ευρήματα της έρευνας μπορούμε να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία ενώ παράλληλα να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα και γνώση για τους καταναλωτές. Πως μπορούν οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν την έρευνα αγοράς για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας;

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο σημερινό ταραχώδες περιβάλλον γνωρίζουν πολύ καλά πως το μόνο σταθερό είναι η αλλαγή. Ωστόσο το εργαλείο της έρευνας αγοράς μπορεί να προσφέρει σημαντική γνώση για την καλύτερη προσαρμογή της επιχείρησης στα νέα δεδομένα.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, δεν μπορούν να στηρίζονται απλά σε υποθέσεις αλλά σε στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Οι άνθρωποι είναι οι μόνοι που ξέρουν τι νιώθουν και τι κάνουν διαφορετικά, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να τους ρωτήσουμε.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να καθορίσουν εκ νέου τον τρόπο επικοινωνίας και αντίδρασης στην «νέα κανονικότητα» χρησιμοποιώντας την έρευνα αγοράς για την λήψη των βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων. Το θετικό της σημερινής πραγματικότητας, είναι ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας, μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε άμεση αλληλεπίδραση με το καταναλωτικό κοινό και να συλλέγουμε στοιχεία με πολύ μεγαλύτερη ευκολία από ότι στο παρελθόν.

Θα πρέπει επομένως να συλλέξουμε στοιχεία που να αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας αντιδρούν στην κρίση της πανδημίας για να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα όχι μόνο για τον καταναλωτή αλλά και τη χώρα γενικότερα. Αυτό θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το προφίλ του νέου καταναλωτή και να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες του.

Η παρακολούθηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, μπορεί να προσφέρει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την επιχείρηση, και να δώσει την ευκαιρία για την δημιουργία νέων προϊόντων-λύσεων που θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τους προς την μάρκα σας.

Επίσης το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας μπορεί να είναι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μια ανανέωση στο περιεχόμενο της επικοινωνίας διαδικτυακά και μη που θα ταιριάζει περισσότερο στα νέα δεδομένα και θα δημιουργεί την αίσθηση της «κανονικότητας» στον υποψήφιο πελάτη σας.

Αντιμέτωπες με τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καλλιεργήσουν το έδαφος για επιστροφή στην ομαλότητα και την ανάπτυξη. Η διατήρηση της συνάφειας και της επαφής με την αγορά είναι σημαντική για την ανάκαμψη. Οι άνθρωποι υποφέρουν από τις συνέπειες της πανδημίας για αυτό μπορεί αν αναβάλουν ή να περιορίσουν τις αγορές τους, για αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει διαρκώς να μελετούν την αγορά και στη συνέχεια να προγραμματίζουν το μέλλον.

Η λήψη αποφάσεων, μέσα από την έρευνα, γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Σε αυτή την φάση είναι σημαντικό να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις για την επιβίωση και την ανάπτυξη της επιχείρησης μας. Μια επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει στην αγορά, πως αισθάνονται οι άνθρωποι για να αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία, που θα την βοηθήσουν στην ανάκαμψη της.

TAGS