Ενέργειες για την καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς

Δημοσιεύτηκε στις 29/09/2020    

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου, Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου γνωρίζει ότι από την 1/10/2020                                 ημέρα Πέμπτη και μέχρι 2/10/2020 ημέρα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός στη Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου, για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, στα πλαίσια του προγράμματος της Δακοκτονίας 2020.

TAGS