«Εγκρίθηκαν οι μελέτες για τον καθαρισμό των χειμάρρων» -Π. Β. Αιγαίου

Δημοσιεύτηκε στις 30/09/2020    

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εγκρίθηκαν οι παρακάτω μελέτες για τον Καθαρισμό Χειμάρρων της Βόρειας και Νότιας Χίου συνολικού προϋπολογισμού 140.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα με Πράξεις που έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια στις 24/9/20 εγκρίθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου :

Μελέτη με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΙΟΥ 2021» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%

Μελέτη για την υπηρεσία με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΧΙΟΥ 2021»   προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%

TAGS