Ψήφισμα της Οργανωτική Επιτροπή της Euroclassica – Ομηρικής Ακαδημίας

Δημοσιεύτηκε στις 20/10/2020    

Εν Αθήναις, σήμερον, 16ην Οκτωβρίου 2020 συνήλθεν εκτάκτως ηΟργανωτική Επιτροπή της Euroclassica – Ομηρικής Ακαδημίας και ακούσασαπαρά της Διευθύντριας της Ομηρικής Ακαδημίας το θλιβερόν άγγελμα της ειςΚύριον εκδημίας της Μεγάλης Ευεργέτιδος της Ελλάδος και ιδιαιτέρως της Χίου,Ματρώνας (Μάτι) Ξυλά – Egon, έκανε σύντομη αναφορά στο μεγαλειώδες έργοτης εκλιπούσης στα ελληνικά γράμματα, στον ελληνικό πολιτισμό στη διαχρονικήτου ροή, ιδιαιτέρως στη Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμό, τις γενναιόκαρδεςχορηγίες και στη συνεχή ευποιΐα της και αποφασίζει τα εξής:

1. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προσευχητική στη μνήμη της

2. Να ενημερωθεί το Δ.Σ. της Euroclassica και οι εκπρόσωποί της και νααφιερωθεί ένα τμήμα του προγράμματος της προσεχούς ΟμηρικήςΑκαδημίας στη μνήμη της και να τιμηθεί μεταθανατίως για την σπουδαίασυμβολή της στην επιτυχή διεξαγωγή των ετήσιων παγκοσμίων συνεδρίωνπου διεξάγονται στο Ομήρειον Πνευματικόν Κέντρον του Δήμου Χίου, είναιδωρεά και χορηγία των αειμνήστων γονέων της.

3. Τέλος να διαβιβασθούν θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά και εγγόνια τηςμεταστάσης μαζί με την ευγνωμοσύνη μας.

Αθήνα, 16-10-2020

Δρ. Μαρία Ελευθερία Γ. Γιατράκου

επ. Α ́ Αντιπρόεδρος EUROCLASSICA

Διευθύντρια της ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

 

Μαριάννα Γεωργούντζου - Νικητοπούλου

Γενική Γραμματέας και Συντονίστρια Σπουδών της Ομηρικής Ακαδημίας

TAGS