Καμία συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα δοτά υπηρεσιακά συμβούλια της κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε στις 15/01/2021    

Από την ΟΛΜΕ δόθηκε στην δημοσιότητα η παρακάτω ανακοίνωση:

“Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με την απόφασή του από τις 30/11/2020 έχει καλέσει σεπαραίτηση όλες και όλους τις/τους συναδέλφους, οι οποίες/οι φέρονται ως«εκλεγμένοι/ες» από τις εκλογές-παρωδία της 7ης Νοεμβρίου. Εκείνοι οιελάχιστοι συνάδελφοι που ενδεχομένως δεν το πράξουν, δεν θα τύχουνκαμίας αναγνώρισης και νομιμοποίησης από τον κλάδο. Θα εκπροσωπούνμόνο τον εαυτό τους και θα αποτελούν για τον κλάδο «ξένο σώμα». Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χίου συντάσσεται πλήρως με το ακόλουθο κείμενο της ΟΛΜΕκαι καλεί:1. Τους/τις «εκλεγμένους/ες» (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) σταΥΣ να καταθέσουν, αμέσως μετά τις συγκροτήσεις τους, τιςπαραιτήσεις τους στη ΔΔΕ Χίου για ΠΥΣΔΕ και στην ΠΔΕ ΒορείουΑιγαίου για ΑΠΥΣΔΕ και να κοινοποιήσουν το έγγραφο της παραίτησήςτους στην ΟΛΜΕ και στην ΕΛΜΕ Χίου.2. Τα υπόλοιπα μέλη των ψηφοδελτίων, που «εκλέγουν» αιρετούς, ναθέσουν τις παραιτήσεις τους στη διάθεση των ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ(για ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ αντίστοιχα), ώστε να υπάρχουν άμεσαπαραιτήσεις σε περίπτωση που η διοίκηση προχωρήσει σε νέες πράξειςσυγκρότησης όπου θα περιλαμβάνονται οι επόμενοι, με βάση τη «σειράεκλογής» «υποψήφιοι». Οι σχετικές παραιτήσεις να κατατεθούν στηνΕΛΜΕ Χίου μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και ώρα 13:30.3. Όλους και όλες τους/τις εκπαιδευτικούς, που καλούνται μέσα από τιςπροκηρύξεις των κατά τόπους ΠΔΕ να αναλάβουν τις δύο θέσεις τωνδιορισμένων μελών στα ΥΣ, να μην υποβάλουν αίτηση ή νααποσύρουν την αίτηση που έχουν ήδη υποβάλει.4. Όταν το ΥΠΑΙΘ επιχειρήσει να ενεργοποιήσει όσα προβλέπονταιστο άρθρο 123 του ν.4763/2020 (τοποθέτηση δοτών στη θέση τωναιρετών), οι εκπαιδευτικοί να μην ανταποκριθούν υποβάλλονταςαιτήσεις. Αν η πολιτική ηγεσία προχωρήσει σε απευθείαςτοποθέτηση εκπαιδευτικών ως δοτών εκπροσώπων,καταπατώντας κάθε έννοια δημοκρατικής διαδικασίας καιεκπροσώπησης των συναδέλφων, να υποβάλουν άμεσα τιςπαραιτήσεις τους από τις δοτές θέσεις αυτές, καταργώντας τοάρθρο 123 στην πράξη. Να μην υπάρξει καμία νομιμοποίηση τηςλειτουργίας ψευτο-υπηρεσιακών Συμβουλίων (και των αντίστοιχωνδιευρυμένων ΥΣ) από κανέναν συνάδελφο, με τη συμμετοχή τουςσε αυτά.Τα Δ.Σ. της ΟΛΜΕ και της ΕΛΜΕ Χίου χαιρετίζουν για μία ακόμη φορά τις δεκάδεςχιλιάδες των εκπαιδευτικών που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, απέχονταςαπό τις αντιδημοκρατικές διαδικασίες του ΥΠΑΙΘ! Καλεί όλους και όλες τους/τιςσυναδέλφους να συνεχίσουμε ενωτικά τον αγώνα, συσπειρωμένοι/ες στα
σωματεία μας, ώστε όλοι/ες μαζί να επιτύχουμε την πραγματοποίηση τωνεκλογών όταν οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν, με πλήρηανάπτυξη των δημοκρατικών διαδικασιών και με δια ζώσης ψηφοφορία. Μέχριτότε ζητάμε να παραταθεί η θητεία των νόμιμα εκλεγμένων αιρετώνΓια το ΠΥΣΔΕ Χίου:Τακτικά μέλη: Σμυρνιούδης Κων/νος και Μικέδης ΜενέλαοςΑναπληρωματικά μέλη: Λευκαδίτης Δημήτριος και Πρωάκης ΔημοσθένηςΓια το ΑΠΥΣΔΕ Β. Αιγαίου:Τακτικά μέλη: Κρητίκογλου Σταμάτιος και Σταυρινούδης ΣταύροςΑναπληρωματικά μέλη: Καρατζάς Κων/νος και Σμυρνιούδης Κων/νος οι οποίοιείναι τα αιρετά μέλη που αναγνωρίζει ο κλάδοςΓια τον λόγο αυτό, στην περίπτωση που κάποιοι/ες «συνάδελφοι/ισσες» δενακολουθήσουν τις αποφάσεις ΟΛΜΕ και ΕΛΜΕ είναι αυτονόητο ότι θέτουν τουςεαυτούς τους εκτός κλάδου και το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τις κατά τόπους ΕΛΜΕ, ναπροχωρήσουν στη λήψη όλων των προβλεπόμενων από το καταστατικό τουςμέτρων για τη διαγραφή των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών (φερόμενων ωςεκλεγμένων αιρετών και διορισμένων με βάση το άρθρο 123) από τα μητρώα τους. ΗΟμοσπονδία, σε κάθε περίπτωση, με τις δημοκρατικές καταστατικές διαδικασίες της,δεν πρόκειται να αποδεχτεί και να αναγνωρίσει οποιονδήποτε από τους παραπάνω«συναδέλφους» ως αιρετούς - διορισμένα μέλη αλλά ούτε, φυσικά, ως μέλη Δ.Σ τωνΕΛΜΕ ή ως αντιπροσώπους στις Γενικές Συνελεύσεις Προέδρων και τα Συνέδρια τηςΟΛΜΕ”.

TAGS