ΑΔΕΔΥ ΧΙΟΥ: Δεν συμμαζεύονται τα ασυμμάζευτα στο Νοσοκομείο Χίου

Δημοσιεύτηκε στις 15/01/2021    

«Να απαντήσει υποτίθεται στις καταγγελίες της ΑΔΕΔΥ και τουΣΕΣΝΟΧ, προσπαθεί η διοίκηση του νοσοκομείου για την παράδοση σεεργολάβους της καθαριότητας, αλλά περισσότερο εκτίθεται και η ίδια καιη διοικήτρια που εφαρμόζει την κυβερνητική πολιτική της ΝΔ, όπωςπριν εφάρμοζε του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγε τα εντελώς αντίθετα, άλλα και πάλιστα πλαίσια της ομηρίας των συμβασιούχων εργαζομένων τουνοσοκομείου.Αναγκάστηκε μετά τις καταγγελίες και τη δημοσιότητα που έλαβε τοθέμα νααναρτήσει στη διαύγεια την οικονομικοτεχνική μελέτη που αδυνατεί νακρύψει τις προδιαγεγραμμένες αποφάσεις της κ. Κανταράκη και τηδιοίκησης  του νοσοκομείου.   Δεν είναι μόνοι το έωλο επιχείρημα του ΦΠΑ, τον οποίο θα επιβαρυνθείτονοσοκομείο κατά 68000 ευρώ ως παροχή υπηρεσίας, όπως ορθά καταγγέλλεται από την ιστοσελίδα «Αστραπάρης», είναι και τονεφελώδες επιχείρημα περί αναρμοδιότητας των υπηρεσιών του ΕΦΚΑκαι  της «Επιθεώρησης εργασίας» να αποφανθούν για το νοσοκομειακόεπίδομα, αν θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση με τον ιδιώτη, για νααποκρύψουν όμως την ουσία του πράγματος που είναι γνωστή στονεργατικό και δημοσιοϋπαλληλικό χώρο.Ότι οι εργολάβοι είναι ασύδοτοι, ότι επικρατεί τις περισσότερες φορές ονόμοςτης ζούγκλας, ότι παίρνονται πίσω τα δώρα, δεν τηρούνται οισυμβάσεις, τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα , πόσω μάλλον τονοσοκομειακό επίδομα, που σε κάθε σύμβαση του δημοσίου αυτό είναιυποχρεωτικό να δίνεται.Με άλλα λόγια μας λέει η διοικήτρια και η κυβέρνηση της ΝΔ, πουεκπροσωπεί, η αγοραία λογική μας, η λογική κόστος-όφελος , πουαφορά σε ανθρώπινες ζωές, για μας μεταφράζεται σε εξοικονόμησηχρημάτων, σε βάρος φυσικά των εργασιακών δικαιωμάτων και τωνδυνατοτήτων επιβίωσης αυτών των ανθρώπων.Άξιος ο μισθός τους , ωστόσο δεν θα κάνουμε πίσω. Μαζί με τοσωματείο τουΣΕΣΝΟΧ, απαιτούμε να σταματήσει κάθε διαδικασία παράδοσης τηςκαθαριότητας σε εργολαβικά συμφέροντα.Απαιτούμε τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
Απαιτούμε την κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικόπροσωπικό.Στηρίζουμε την κινητοποίηση του ΣΕΣΝΟΧ την Πέμπτη καισυμμετέχουμε ως ΕΓ σε αυτήν καλώντας και τα πρωτοβάθμιας ΔΣ τηςδύναμής μας».

TAGS