Αθίγγανοι, μετανάστες και φυλακισμένοι… στο σχολείο

Δημοσιεύτηκε στις 17/12/2019    

  • Τα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χίου προσαρμόζονται στις ανάγκες των καιρών και των καταστάσεων


Φέτος στις γνωστές θεματικές επιχειρηματικότητας, Τουρισμού,  Διαδικτύου, και διαπροσωπικών σχέσεων που απευθύνονται στο ντόπιο πληθυσμό, οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές οδήγησαν τους υπεύθυνους του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χίου να εντάξουν και προγράμματα  που απευθύνονται ή καλύπτουν τις ανάγκες αθίγγανων, μεταναστών και κρατούμενων των φυλακών. Πιθανότατα στα προγράμματα θα λειτουργήσουν οκτώ τμήματα με τη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας για τα ακόλουθα προγράμματα:


Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

1

Τσιγγάνοι - Γλωσσικές δεξιότητες ΙI

50

2

Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1: Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους

125

3

Κρατούμενοι - Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1)

125

4

Βασικά Αγγλικά Α1

50

5

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική - Πολιτιστική Ανάπτυξη

25

6

Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)

50

7

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα - e-επιχειρείν

25

8

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25


Τα προγράμματα  θα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

TAGS