Μέχρι 86,5 € θα πωλείται η μαστίχα ανά κιλό !

Δημοσιεύτηκε στις 26/10/2017    

Σημειώνεται πως, η απόφαση αυτή αποτελεί αντίμετρο των δυσκολιών που αντιμετώπισαν οι παραγωγοί εξαιτίας της βροχής του καλοκαιριού που είχε σαν αποτέλεσμα την καταστροφή σημαντικού μέρους της παραγωγής μαστίχας.

Αναλυτικά οι τιμές ανά κατηγορία έχουν ως εξής:

A κατηγορία από 85 ευρώ / κιλό πέρσι, φέτος στα 86,5 ευρώ

Α1 κατηγορία από 80 ευρώ / κιλό στα 81,5 ευρώ

Β κατηγορία (οπτικός έλεγχος 201- 500) από 77 ευρώ / κιλό στα 78,5 ευρώ

Β1 κατηγορία (500 – 1.000) από 73 ευρώ / κιλό στα 74,5 ευρώ και με ένδειξη οπτικού ελέγχου από 501 έως 1.300

Γ κατηγορία (1.001 – 1.500) από 65 ευρώ/ κιλό στα 66,5 ευρώ και με ένδειξη οπτικού ελέγχου 1.301 – 1.800

Γ1 κατηγορία (1.501 – 2.200) από 60 ευρώ/ κιλό παραμένει ίδια τιμή με διεύρυνση της ένδειξης οπτικού ελέγχου από τα 1.801 – 2.300

Δ κατηγορία και Δ1 κατηγορίες απόσταξης με ενδείξεις οπτικού ελέγχου 2.301 – 4.000 και 4.001 – 4.500 στα 40 ευρώ και 20 ευρώ, αντίστοιχα το κιλό .

Ε κατηγορία (κολλήματα) 10 ευρώ / κιλό

TAGS