ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε στις 27/05/2020    

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες μπορούν να ενημερώνονται για θέσεις εργασίας και να λαμβάνουν πληροφόρηση για συμμετοχή σε προκηρύξεις από την εργασιακή σύμβουλο του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χίου, απευθυνόμενοι στα τηλέφωνα 2271350057 και 2271350059.

 

TAGS