Επικοινωνία

Χιακός Λαός
mail: news@xiakoslaos.gr
Πεζόδρομος Δημογεροντίας 8, Χίος
τηλ. 22710 42779 , 6945 26 17 17